onsdag 17. mars 2010

Styremøte 15 mars 2010

Biofoto Nordland har avholdt et styremøte den 15 mars og referat for møtet blir sendt alle på mail i løpet av uka.

To saker på styremøtet krever stor innflytelse fra medlemsmassen og jeg håper vi får respons fra dere på disse sakene.

Sak 2 - 2010 - Årsmøtet 7-9 mai på Hamar - se biofoto hjemmeside for info.
Vi håper mange ønsker å delta på dette årsmøtet fra lokallaget og styret foreslår en form for reiseutjevning og felleskjøring til møtet. Styret ønsker at de som vil delta tar kontakt med oss før 10 april....

Sak 3 - 2010 Valgkomiteen sentralt ønsker å få forslag til styreverv. Styret i Nordland Biofoto oppfordrer medlemmer til å melde sin interesse eller foreslå andre for følgende verv:

Medlem av valgkomiteen
Styremedlem i Biofoto

Ola - Leder Nordland Biofoto

NB - fullstendig referat sendes ut i løpet av uka.....

2 kommentarer:

Jan Inge Karlsen sa...

Synes det går bra med lokallagsjobbinga! Med 71 medlemmer må det vel være ganske store lokale grupperinger? F.eks. i Meløy? Så det bør vel være mulig med lokale møter innimellom årsmøter?

Ola - aamnes.no sa...

Helt klart