torsdag 17. juni 2010

Aktuelt - BioFoto

Aktuelt - BioFoto

Hvis alt klaffer så blir det lokallag på Sørlandet 4 september 2010. Program, sted og tid er ikke helt fastlagt enda. Følg med - det kommer mer informasjon. Spre rykte

Ingen kommentarer: