tirsdag 4. november 2014

Pressemelding Norsk NaturfotoFestival 2015

Pressemelding Norsk NaturfotoFestival 2015

PRESSEMELDING
05.11.2014

Norsk NaturfotoFestival i Ski, 20.-22. mars 2015

Med internasjonale toppnavn som Ragnar Axelsson, Sandra Bartocha og vår egen Audun Rikardsen, satser Norsk NaturFotofestival på at arrangementet i 2015 skal bli en like stor suksess som 2014-utgaven.

Naturfoto i full breddeNorsk NaturFotofestival ble første gang arrangert i Ski, like sør for Oslo, 21.-23. mars i år, med fullt belegg og massivt positive tilbakemeldinger. Standarden var satt, nå skal det følges opp i 2015.

-Vi har ambisiøse mål: Vi vil jobbe for at festivalen vår skal være «Den beste» festivalen innen sin sjanger i Europa, og at den skal bli en arena hvor vi kan la oss bevege, hente inspirasjon og bygge nettverk til beste for oss selv og for naturen i sin alminnelighet , sier initiativtaker og daglig leder av festivalen, Magnus Reneflot.

-Vi ønsker å bidra til å gi naturfotografi som kunstform et viktig løft framover. Norske naturfotografer har en sterk stilling internasjonalt. Norge har dessuten en unik posisjon med sin mangfoldige og spesielle natur, og det er gledelig å konstatere at internasjonale fotografer setter stor pris på å bli invitert til å delta på festivalen, forteller Reneflot.


Internasjonale toppnavn

Også i 2015 blir det spektakulære visninger fra noen av verdens beste innen naturfotorelaterte uttrykk.

Med internasjonale toppnavn som Ragnar Axelsson fra Island, Sandra Bartocha fra Tyskland og norske Audun Rikardsen, bør alle med interesse for naturfotografiet sette av datoene i kalenderen.

Programkomiteen, ledet av den kjente fotografen Pål Hermansen, har fulgt den samme malen som i første utgave av festivalen. ”Norsk Naturfotofestival skiller seg fra alle andre naturfotofestivaler ved at den i mye sterkere grad fokuserer på stor bredde i det fotografiske uttrykket. Vårt varemerke er også å vise kunstfotografi og eksperimentell fotografi med utgangspunkt i natur, forteller Pål.

Programmet på festivalen består av foredrag, bildevisninger, utstillinger, workshops og fotomesse

Vi kan by på forelesninger og filmvisninger fra alle de fem nordiske landene, i tillegg til bidrag fra Frankrike, Tyskland og USA

Totalt 17 foredrag over tre dager vil favne naturfotografi og naturfilm i hele sin bredde, fra det naturskjønne, via det abstrakte og det konseptuelle, til det mer reportasjepregete. Et spennende innslag blir et ”Powered by Pecha Kucha” arrangement, hvor 8 fotografer viser 20 bilder hver og kåserer i akkurat 6 minutter og 40 sekunder.

Det blir en rekke utstillinger og fotomesse i lokaler på Thon Hotel, med direkte tilknytning til Ski Kino og Ski storsenter, Norges nest største kjøpesenter med mange tusen besøkende hver dag. Vi vil vise et par aktuelle filmer i Ski Kino i tilknytning til festivalen.

I tillegg vil flere lokale bedrifter i Ski og vår hovedsponsor ha egne aktiviteter knyttet til fotofestivalen.


Aktiviteter for hele familien

-For oss er det viktig å bringe naturfotografi ut til folk flest, ikke minst de unge. Det er derfor vi satser på egne program for barn, ungdom og familier, sier Magnus Reneflot. Vi vil også invitere barneskoler og barnehager til forestillinger og aktiviteter under festivalen.

For barn og familier presenterer vi blant annet historien om «Spette Nils», der fotografen Hans Jørgen Hovelstad har fulgt en hakkespett inn i Eventyrskogen.


Ski kommune, en viktig støttespiller

Ski kommune er en viktig bidragsyter for festivalen. Ordfører Anne Kristine Linnestad har selv vært med for å legge forholdene best mulig til rette. -Ski kommune har et sterkt engasjement for natur og miljø, og målt etter suksessen fra i år gleder vi oss veldig til å være vertskommune for en så viktig og positiv aktivitet som Norsk NaturfotoFestival, sier ordføreren.


Fakta om Norsk NaturfotoFestival

Norsk NatufotoFestival arrangeres av Norsk NaturfotoFestival AS. Bak selskapet står de to viktigste foreningene for naturfotografer i Norge, BioFoto og Norske Naturfotografer, NN. BioFoto har rundt 1000 naturfotoentusiaster i sin medlemsmasse, mens Norske Naturfotografer favner 60 profesjonelle innen faget.

Ansvarlig selskap: Norsk NaturfotoFestival AS, som eies av Biofoto og Norske Naturfotografer, med 50% hver.

Styreleder: Kjell Sigurd Strandenæs.

Daglig leder: Magnus Reneflot

Dato for festivalen: 20. til 22. mars 2015.

Sted: Ski kommune.

Påmeldingssystem: deltaker.no

Foredragene vil foregå i Rådhusteatret og i Ski kino

Utstillinger i Thon Hotel, Ski, Waldemarhøi, Rådhusgalleriet og utendørs.

Messeområde: Thon Hotel

Logo til fri bruk er vedlagt.

Pressekontakt Magnus Reneflot vil være behjelpelig med å skaffe bilder fra foredragene og portretter av foredragsholderne.

For informasjon kan følgende kontaktes:


Styreleder Kjell Sigurd Strandenæs, tlf: 907 33 189

kjell@nnff.no


Daglig leder og pressekontakt Magnus Reneflot, tlf: 996 23 814

magnus@nnff.no

Ingen kommentarer: