mandag 7. desember 2020

Havørn

 

Fotograf: Alf Skoglund
Lengde på 74 - 92 cm lang. Hunnene ca 15 % lengre  og 25% tyngre enn hannene
Vingespenn på ca. 193 - 244 cm avhengig av kjønn
Hunnen veier fra 3700 - 6900 gram
Hannen veier fra 3100 - 5400 gram

Arten har en karakteristisk hvit stjert, et gult kraftig kroket nebb, og øyne med gul iris. Fjærdrakten er generelt lysere (gråbrun eller blekbrun) på hodet og gradvis nedover halsen og oversiden av ryggen, enn den ellers mer mørkebrune undersiden. Ungfuglene, som ofte betegnes som "gleksa" i Nord Norge, har fullstendig brunsvart fjærdrakt med hvitaktige markeringer på undervingene. Også nebb, hode, stjert og iris er mørkt. Ungfuglene har svart og brun stjert med noe lyst i, og svart nebb.

Hekketiden varierer mye med breddegrad. I arktiske strøk begynner de i april-mai. Redet legges til naturlige avsatser i kystklipper eller i kronen i høye trær, men sjelden på bakken ellers. Hvert par har normalt 2-3 reder, som de bytter på om å bruke fra år til år. Redet er en enorm konstruksjon av kvister og greiner, som med tiden kan måle flere meter både i diameter og dybde. Det fores innvendig med mose, gress, lav, bregner, tang og ull mm. Hunnen legger som regel to (1-3) egg over en periode på 2-4 dager. Begge foreldrene bidrar til både ruging og oppveksten etter klekking. Avkommets fulle fjærdrakt oppstår etter ca. 70-90 dager, men de er avhengig av foreldrene i minst 30 dager til. Ungfuglene blir reproduktive etter ca. fem år, kanskje før. Normal levetid ca. 27 år men de kan bli eldre.

Eldre havørner holder seg ofte på ett sted, mens yngre ørner streifer omkring og trekker til dels sør- og vestover om vinteren. 


Lyden av Havørn: https://www.fuglelyder.net/havoern/
Litt mer fakta: https://artsdatabanken.no/Taxon/Haliaeetus%20albicilla/3887
                           https://havornklubben.no/Havorn/bestand
Tekst ovenfor hentet fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%B8rn

Takk til Alf Skoglund, BioFoto Nordland for at du viser frem det flotte bildet av Havørn

Ingen kommentarer: