torsdag 22. april 2021

Medlemsundersøkelse

 

Vi vil trekke ut 3 heldige vinnere blant de som svarer - disse vil få en premie fra nettbutikken til BioFoto. 

Svarfrist: 15.mai 2021

Link til undersøkelsen finner du på vår lukkede gruppe på facebook eller på tilsendte epost. 


Ingen kommentarer: